Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Na našem webu nkcpu.cz klade velký důraz na ochranu soukromí a osobních údajů našich uživatelů. Vzhledem k tomu, že je nám svěřována řada osobních informací, chceme vás ujistit, že nakládáme s těmito daty s maximální možnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci této stránky vám poskytneme podrobné informace o tom, jaká data sbíráme, k jakým účelům je používáme, s kým a za jakých okolností mohou být sdílena, jak dlouho je uchováváme a jaké máte možnosti v souvislosti s ochranou vašich dat. Podrobně se věnujeme také vašim právům ohledně přístupu k informacím, opravě, výmazu či omezení zpracování a vaší možnosti podat stížnost u dozorového orgánu.

Osobní údaje, které zpracováváme

Na naší stránce můžete narazit na řadu funkcí, které vyžadují zpracování osobních údajů. Jsou to například kontaktní formuláře, registrace, odběr novinek či analytické služby. Sbírané údaje mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu či další informace, které nám sami poskytnete. Chceme zdůraznit, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale v některých případech nezbytné pro plnění služeb nebo zlepšení uživatelského komfortu.

Užívání a sdílení osobních údajů

Získané osobní údaje používáme pouze k účelům, pro které byly poskytnuty, a to v souladu s vaším souhlasem. To zahrnuje odpověď na vaše dotazy, zasílání novinek, pokud jste se k nim přihlásili, nebo zlepšení obsahu a funkčnosti webové stránky. Bez vašeho výslovného souhlasu vaše údaje třetím stranám nepředáváme, s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno zákonem nebo k ochraně našich právních zájmů.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected] nebo na adresu: Kvido Novotný, Veveří 113, 616 00 Brno, Česká republika. Jsme zde, abychom vám pomohli s vašimi dotazy a zabezpečili ochranu vašich osobních údajů.

Komentáře příspěvku